VESPA PX - Izmjena pakni ko?nica

Ispis
Vjerojatno jedna od stvari koje ?e svatko, prije ili kasnije, trebati malo osvježiti na svojoj Vespi su ko?nice. Mijenjanje pakni na Vespi nije uop?e zahtjevno a samo ?e Vam prvi put trebati malo više vremena i strpljenja. Da bi se uop?e došlo do pakni stražnje kocnice potrebno je postaviti Vespu na neki oslonac i skinuti stražnji kota?. Idealan oslonac je kašeta (popularno poznata i kao gajba) pive s jednom širom daskom koja može poslužit i za odlaganje alata. Za promjenu prednjih pakni dovoljno je Vespu postaviti na središnji nogar. Kroz slike ?emo prikazati mjenjanje stražnjih pakni a postupak je isti i za prednje pakne, samo što ?e Vam za otpuštanje prve matice biti potreban klju? od 22 ne od 24.
Napomena: Fotografirana je Vespa bez motora samo zbog preglednosti.
Korak 1: Skinuti zaštitni ?ep s kota?a
kocnice01
Korak 2: Uklonite sigurnosne zatvara?e s matice. Prvo igli?asti zatvara?, a zatim zaštitu matice.
kocnice02
Korak 3: Otpustite maticu koja drži kota?. Ovo bi moglo biti malo teže, ali upotrebom križnog klju?a i malo snage trebalo bi nekako i?i (malo WD-a ne?e škoditi)
kocnice03
Korak 4: Nakon otpuštanja matice, skinite podložak matice i spremite ga zajedno s maticom na sigurno mjesto
kocnice04
Korak 5: Skinite kotac, paze?i pritom da ne razlijete ulje po ko?nici. Kad ste ve? skinuli kota?, nebi bilo loše o?istiti ko?nicu i unutrašnji dio samog kota?a.
kocnice05
Korak 6: Uklonite sigurnosne zatvara?e s osovinica pakni (Napomena: Potrebno je svaki put stavit nove zatvara?e prilikom zamjene)
kocnice06
Korak 7: Uklonite pakne nekim oštrim plosnatim alatom (odvija?, kacavida) s osovinica.
Korka 8: Uklonite šustu sa starih pakni i stavite ju na nove pakne. Montirajte nove pakne i pomo?u poluge za aktivaciju ko?nice namjestite nazad pakne na njihove osovine. Nemojte zaboravit zatvara?e vratit na mjesto!!!!
kocnice08
Korak 9: Vratite kota? na mjesto, postavite podložak matice i stegnite maticu.
kocnice09
Korak 10: Vratite na mjesto osigura? matice i blokirajte ga igli?astim zatvara?em. Najsigurnije je igli?asti zatvara? saviti kao na slici
kocnice10
Ne zaboravite da u prvih nekoliko kilometara nove pakne ne rade punom snagom, i potreban je odre?en oprez u po?etku!